Skip to main content

INSIGHT |

Framåt engagerar mest. Hur blir förändringen verklighet?

”Har ni mål, tid och inspiration till att förbättra era logistikprocesser?” Det var rubriken på den undersökning som Plan och SiB Solutions genomförde tidigare i höstas. Resultatet visade bl.a. att:

  • 34% av de svarande har en nollvision för fel i logistiken
  • att lejonparten av tiden går åt till att arbeta reaktivt med problem som redan hänt
  • … och att inspiration finns det gott om, ofta på nära håll

Det kan låta bra, om det inte vore för att så många vill lägga mindre tid på att hantera avvikelser, fel och reklamationer till förmån för mer tid för innovation och proaktivt förbättringsarbete. Det syns här:

Vad skulle kvalitetsorganisationen helst ägna sin tid åt, jämfört med idag?

Det syns också bland de svar som kom in på undersökningens sista fråga. Här är tre exempel:

Ordet är fritt; vad intresserar dig extra mycket just nu kopplat till utveckling, förbättringsarbete och innovation?

”Kartlägga våra processer och hitta strategier för att effektivisera dem så att fokus kan läggas mer på proaktivt arbete snarare än att arbeta reaktivt.”

”Vad är optimal organisation för att hantera våra dagliga uppgifter och samtidigt hinna med att effektivt driva förbättringsarbete? Hur stor % del är optimalt att avsätta för förbättringsarbete?”

”Att försöka få till hållbara standardiserade logistikprocesser”

Vad kommer först: kundlöftet eller…?

Interna beslut och förväntningar relaterat till företagets ekonomiska resultat? Personliga intressen och vilja till utveckling? Trender och ny forskning? Kundkrav och kundlöfte? Det kan så klart finnas många möjliga drivkrafter till att vilja ha mer tid för innovation och proaktivt förbättringsarbete. Faktum är att undersökningen inte ställde den frågan, så här är ett tips! på en ny undersökning, t.ex. till er studenter som är med i nätverket.

Det undersökningen tog reda på var ifall företag arbetar aktivt med sina logistikprocesser för att infria kundlöftet. Det gjorde alla företag på ett eller flera sätt:

Vi blev extra nyfikna på de företag som arbetar aktivt med innovation och digitalisering. När vi valde att titta närmare på de som svarat att de i hög grad arbetar med att införa mer innovation och digitalisering, så märktes följande tendenser:

  • Två tredjedelar av dem svarar även att de i hög grad arbetar med att förbättra kvaliteten och effektiviteten.
  • Hälften av dem svarar att de i hög grad arbetar med att bli mer hållbara.

Innovation och digitalisering är enablers med potential att både förbättra och ”disrupta” nuvarande arbetssätt. Det finns onekligen väldigt många spännande möjligheter att utforska! Här är ett axplock ur svaren på undersökningens sista fråga kopplad till just innovation och digitalisering. Vilka av dessa exempel funderar du och dina kollegor på?

Ordet är fritt; vad intresserar dig extra mycket just nu kopplat till utveckling, förbättringsarbete och innovation?

”Automation”

”Automation i stora lager”

”Digitalisering, AI och ML kommer att påverka våra supply chains”

”AI och hur man skulle kunna dra nytta av det i ett ERP-system.”

”Digitaliseringens och robotiseringens möjligheter att frigöra resurser, öka såväl effektivitet som kvalitet genom hela försörjningskedjan och dess potential att automatisera delar som hittills krävt relativt mycket jobb gällande spårbarhet, uppföljning och utvärdering.”

Att inspireras när det är pandemi och global supply chain-kris

Viljan framåt finns. Kundlöftet som drivkraft för processutveckling finns. Tech finns.

Och det finns gott om källor till nya insikter, kunskap och inspiration. Det är väldigt glädjande att den upplevelsen består, inte minst eftersom hösten 2021 är en extrem tid där de allra flesta vittnar om mycket ont om tid för omvärldsbevakning och utblickar, och samtidigt ett kanske lika stort behov av flexibilitet och blixtsnabb anpassning.

Pandemin pågår. Det råder brist på komponenter och artiklar. Det globala logistiksystemet har extrema utmaningar sett till kapacitet och ledtider och ja, listan kan göras lång. När undersökningen pågår har mässorna ännu inte kommit igång, och många events är online. Bra på sitt sätt, mindre bra för den som inspireras på mingel eller värdesätter spontana intryck i det fysiska rummet.

Bland de som svarat på undersökningen syns en trend: att dialog med kollegor, Plan och andra nätverk, kunder och leverantörer ger mest, tätt följt av branschmedia. Det är bra med dialog för det tyder på tillgång till värdefull input i det dagliga arbetet, inte bara någon gång då och då. Samtidigt är branschmedia, events och andra liknande sammanhang väldig betydelsefulla inte minst för att fylla på med det oväntade och presentera nya rön, möjligheter samt intressanta exempel från logistiksverige och -världen. För visst kan det spraka till på ett helt nytt sätt när nya ämnen, spaningar och personer bjuds in i pågående dialoger?

Det har blivit dags att runda av här. Innan vi sätter punkt vill vi, Johanna Linder från Plan, och Staffan Persson och jag från SiB Solutions, passa på att önska:

  • Att du genom undersökningen fått nya ämnen att prata om med dina kollegor och ditt nätverk
  • Att all ni som vill jobba mer framåt fått inspiration till att ta nästa kliv till ett mer proaktivt arbete, innovation och digitalisering
  • Att vi snart möts på någon arena för insikter, kunskaper och inspiration. Det ser vi fram emot!

“Take care, stay curious”

Allt gott
//Catarina Malmsten, Brand Manager SiB Solutions

 

Stort tack till alla medverkande för era svar!

Johanna Linder, Plan & Staffan Persson & Catarina Malmsten, SiB Solutions

Published: November 24, 2021