Skip to main content

“Using video analysis in logistics can have unexpected effects – such as reducing transport costs by 15 percent, something PostNord TPL AB has done for Bauhaus e-commerce logistics.”  Daniel Burström på Postnord TP

PostNord TPL, a SiB Solutions customer, in interview with Swedish logistics newsportal Dagens Logistik. Read full article here >>


Article written by Hilda Hultén, Dagens Logistik.

Intro in Swedish: “Sedan ett år tillbaka använder Postnord TPL nätverkskameror vid Bauhaus e-handelslager i Norrköping, för att kunna dokumentera, analysera och förbättra logistikprocesser. “Den största vinsten finns på fraktsidan, vi har sänkt transportkostnaderna med 15 procent” berättar Daniel Burström på Postnord TPL.” Read full article here >>

(Intro here above is translated by SiB Solutions)

Published: April 7, 2021