Skip to main content

Press release in Swedish: Logtech-bolag fyller kassan inför global expansion

Pressmeddelande | Logtech-bolaget SiB Solutions har tagit in 50 miljoner i en nyemission. Kapitalet ska gå till bolagets globala expansion och först siktar man på USA, Central- och Sydeuropa samt Sydostasien. Bolagets ambition är att ta en global position inom AI-teknologi som möjliggör felfri logistik.

Inom logistikbranschen försvinner gods till ett värde av tio miljarder euro varje månad. Samtidigt är kostnaderna för att rätta till problemen dubbelt så stora. Det är något som SiB Solutions ska ändra på med hjälp av AI och intelligent videoanalys – en ny lösning inom logistikbranschen.

Nu har bolaget tagit in 50 miljoner kronor i en nyemission. Affärsmannen Anders Pettersson, tidigare delägare i Sharkmob som såldes till Tencent, återinvesterar i bolaget och ny större investerare är svenska Nidoco AB, ett dotterbolag i finska Virala Oy Ab-koncernen, som representeras av Patrick Castrén. Nidoco investerar tio miljoner kronor. Kapitalet ska gå till bolagets globala expansion.

– Idag finns det ingen annan som valt att nischa motsvarande teknologi mot logistikbranschen vilket gör att vi ser stora möjligheter att bli en ledande aktör och då måste man satsa globalt direkt. Det finns inte tid att först satsa på Sverige för att sedan ta sig an Norden, sen Europa och till sist världen. Det är globalt direkt som gäller, säger Stefan Borg, vd och medgrundare av SiB Solutions.

I den globala expansionen ska SiB Solutions etablera sig med egen personal i USA, Central- och Sydeuropa samt Sydostasien. I USA ska företaget börja med att sikta in sig på Georgia, Illinois och Kalifornien. SiB Solutions samarbetar med Business Sweden i både USA, Europa och Sydostasien.

– Investeringskommittén med personer från hela världen tyckte det var enkelt att förstå SiB Solutions affärspotential och vi kommer nu hjälpa bolaget att kartlägga marknader och hitta kunder och partners, säger Anders Bohman, Head of LEAP Accelerator på Business Sweden.

Förutom kapitalet som ska gå till SiB Solutions etablering ute i världen så ska en del av nyemissionen även gå till produktutveckling och till att stärka huvudkontoret i Lund.

– Även om det varit besvärliga tider under pandemin så har bolaget utvecklats positivt och fått in många nya kunder samtidigt som befintliga kunder valt att fördjupa samarbetet med oss, avslutar Stefan Borg.


Kontakta VD Stefan Borg för mer information >>