Skip to main content

Har ni mål, tid och inspiration till att förbättra era logistikprocesser?

Den frågan ställde Plan i samarbete med SiB Solutions till sitt nätverk tidigare i höst. Nu är du välkommen att ta del av svaren i undersökningen. Här under får du en snabb överblick av resultatet tillsammans med reflektioner från Johanna Linder, Plan, och Staffan Persson, SiB Solutions. Du hittar också en länk till några spaningar från när vi sammanställt svaren.

Vi hoppas att du ska inspireras i ditt arbete med att förbättra era logistikprocesser.

***

Del 1:
Har ni en nollvision för fel i er logistik?

Av de som svarat i undersökningen jobbar 1 av 3 i en verksamhet med nollvision för fel i sin logistik. De flest andra hade ett måltal i procent. Måltalen varierade t.ex. beroende på vilken logistikprocess de avsåg. Vanligast var ett måltal för leveranssäkerhet runt 98–99%.

Johanna Linder, Plan:
– Jag tror att ett mål på 98-99% innebär att ge utrymme för den mänskliga faktorn och påverkan av externa händelser, vilket är en tillåtande och realistisk inställning samtidigt som det finns delar i logistikkedjan som kan och bör leverera 100%. En nollvision är just en vision, så varför inte sätta en riktning som möjliggör höga ambitioner? Att sedan följa upp med nyckeltal som leveranssäkerhet för att mäta nuläge och mål för de kommande åren, det är en del av att realisera sin strategi och i det långa loppet, sin vision.

Staffan Persson, SiB Solutions:
– Intressant att en tredjedel av företagen har en nollvision. Personligen tycker jag att det är väldigt stor skillnad på en nollvision och 99%. Med en nollvision får du ett helt annat mindset och utmanar organisationen till en mycket högre innovationshöjd och att tänka nytt.

***

Del 2:
Hur förbättrar ni era logistikprocesser för att infria era kundlöften?

Alla som svarat på undersökningen arbetar aktivt med sina logistikprocesser för att infria kundlöftet. De flesta arbetar i någon utsträckning med alla fyra områden: att öka effektiviteten, bli mer hållbara, införa mer innovation och digitalisering samt med att förbättra kvaliteten. Ett litet fåtal har svarat nej på ett eller flera områden.


Johanna Linder, Plan:
– Att uppnå bättre effektivitet är nog med i varenda logistikers rollbeskrivning och i många aspekter leder effektivitet till minskat svinn, vilket får positiva effekter även på hållbarhetsKPIer. Jag hoppas att detta förhållande blir det omvända under 2022 och framåt, att det är hållbarheten som är den drivande faktorn, där effektivitetsvinster blir en positiv effekt. Det är skillnad i mindset, även om utfallet blir likt. Innovation och digitalisering tror jag kan vara svårare att ta sig ann, vilket syns i enkäten, det är långsiktighet, framtidssäkran, nya tankesätt och tekniker. Gott med tid behöver åsidosättas för dessa aktiviteter och tid är ofta något vi har ont om samtidigt som innovation och nya tekniker medför möjligheter att verkligen förändra våra arbetssätt, istället för att förbättra det vi redan gör.

Staffan Persson, SiB Solutions:
– Effektivitet och kvalitet är ju två klassiska KPI:er inom logistik. Dessa har vi följt upp, och fokuserat på länge. Så jag är inte så förvånad att de ligger i topp. Samtidigt är det kul att se ett stort intresse även för hållbarhet och innovation. Jag är övertygad om att alla fyra behövs för framgångsrika logistikprocesser för kunder, företag och miljön.

***

Del 3:
Vad ägnar er kvalitetsorganisation sin tid åt?

Bilden här ovanför visar hur en arbetsmånad kan se ut för några av er som har svarat på enkäten. De grå pilarna symboliserar arbetet med sådant som redan hänt. De gröna pilarna symboliserar dagar med tid för proaktivt innovationsarbete. Ett par dagar i månaden kan komma att ägnas åt både bakåt- och framåtblickande beroende på vad som händer.

Kikar vi närmre på svaren ser vi att mer än 1/4 av kvalitetsorganisationerna ägnar minst 51% av sin tid åt avvikelser, fel och reklamationer. Cirka 7/10 av de som svarat ägnar mindre än 33% av sin tid åt innovation och proaktivt förbättringsarbete.

Johanna Linder, Plan:
– En klassiker, det är svårt att äska pengar för proaktivt arbete med osäker utkomst, medan det alltid finns (oändligt?) med pengar till att klara av de reaktiva problemen, något som oftast är mycket dyrare och personalintensivare. Lösningen på detta har jag inte, så klart, jag hoppas bara på att de senaste årens händelser gör att förberedelse, beredskap och riskhantering för ett högre värde, så vi alla får lägga mer tid på detta.

Staffan Persson, SiB Solutions:
– Det här är väldigt intressant! Ska vi släcka bränder eller göra oss av med tändstickorna? Tänk om vi kan ta lite av all tid vi ägnar åt avvikelser, fel och reklamationer, och istället lägga tiden på innovationsarbete… Vilka förbättringar hade vi då kunnat åstadkomma?

***

Del 4:
Vad skulle kvalitetsorganisationen helst ägna sin tid åt, jämfört med idag?

Att jobba mer bakåt än framåt motsvarar inte hur de svarande skulle vilja ha det. Tvärtom vill en majoritet jobba mindre med avvikelser, fel och reklamationer och mer med innovation och proaktivt förbättringsarbete. Håller du med?

***

Del 5:
Vilka är dina viktigaste källor till nya insikter, kunskap och inspiration?

Det gick att välja hur många svarsalternativ som helst på frågan ”Vilka är dina viktigaste källor till nya insikter, kunskap och inspiration?” Och inspiration finns överallt. Det vanligast var att markera 5 olika svarsalternativ som viktigast. I grafen här under är svaren sorterade utifrån hur många som sagt att just det svarsalternativet är viktig. Och nog finns det en trend: att dialog är bäst och att det är i samarbete som det mest spännande händer, tätt följt av branschmedia.

Johanna Linder, Plan:
– Jag önskar att Plan med sitt fantastiska nätverk av Supply Chain-proffs över hela Sverige ska fortsätta spela en viktig roll i möjligheten till nya insikter, kunskap och inspiration. Med våra kurser, konferenser, platsbesök, tidning mm kan vi inspirera och aktivera vår stora kollektiva kunskap.

Staffan Persson, SiB Solutions:
-Jag brukar säga att min kunskap är summan av mitt nätverks kunskap. Den här frågan visar att våra kollegor, nätverk, kunder och leverantörer är en stor inspirations- och kunskapskälla. Jag ser fram emot en fortsatt dialog mer er alla, hör gärna av dig t.ex. här eller via Linkedin.

***

Del 6:
Om undersökningen

Undersökningen pågick i september och oktober 2021. Enkäten har gjorts tillgänglig i Plans nätverk, och även från SiB Solutions plattformar. De flesta som svarat jobbar med supply chain och logistik.

Undersökningen pågick i september och oktober 2021. Enkäten har gjorts tillgänglig i Plans nätverk, och även från SiB

***

Extramaterial:
Spaningar från arbetet med undersökningen och svaren

Klicka här för att ta del av fler svar och spaningar >>

 

Stort tack till alla medverkande för era svar!

Johanna Linder, Plan och Staffan Persson & Catarina Malmsten, SiB Solutions

Published: November 28, 2021